Welkom op de website van de kleuterschool Denderwindeke

Op deze pagina's vind je allerlei praktische informatie over de school en de organisatie ervan.

Ook verslagjes en foto's van activiteiten zijn er terug te vinden.


Kortom de school in zijn totaliteit !

Voor het gewoon kleuteronderwijs gelden volgende instapdata voor het schooljaar 2014 - 2015

Instapdatum                        Geboren ten laatste op 1/3/2012

3 november 2014                3/5/2012   
5 januari 2015                    5/7/2012                 
2 februari 2015                   2/8/2012                
23 februari 2015                 23/8/2012
2 juni 2014                        18/11/2012

De inschrijving gebeurt aan de hand van de SIS-kaart.